ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 200W JD – Z200 – SOLAR LIGHT 200W